Vi kan …

Sanser læring og kommunikation

Et mentalt frikvarter, som ofte benyttes i sammenhæng med eks. seminarer eller konferencer, og hvor deltagerne eksempelvis har begrænset tid (1-2 timer) til rådighed, men dog har behov for noget ny energi. Her er naturen medspiller, og sanser og samvær bliver udfordret i et andet forum end indenfor. Deltagerne får lejlighed til at koble af, og lade op til nye opgaver.

Læring og relationer

Cases som disse er ofte er benyttet ved seminarer eller konferencer, hvor eks. virksomhedens forskellige afd., geografisk er spredt i landet, og man ofte kun mødes ved det årlige seminar. Processen styrker relationerne, samarbejdet og vindermentalitet. Cases med dette indhold kan ofte benyttes ved synliggørelse af værdier, som optager virksomheden. Et godt læringsmæssigt udgangspunkt for implementering i hverdagen.

Kommunikation

Øge deltagernes selvopfattelse, styrke deres fokus på egen og andres kompetencer, og få indsigt i værdien af de muligheder der ligger i positiv kommunikation, og evnen til at arbejde under forandringer. Processen styrker vidensdeling, sparring og positiv feedback.

Kontakt Naturkompagniet

Kontaktperson: Michael Johansson

Mail:     nk@naturkompagniet.dk
Mobil:  +45 40417664

 


Udpluk af vores kunder